Wie is Henry Rinket

Heb onder andere 3 HBO opleidingen in de zorg  /  2 jarige Master opleiding tot                 EMDR therapeut  /  Gespecialiseerd traumabegeleider  /  traumatherapeut.


Vanaf 2001/ tot nu toe heb ik een privé praktijk aan huis. voor cliénten met

 • psychosociale problematiek
 • Gespreksbegeleiding
 • Focussen
 • Cognitieve begeleiding

Verder ben ik werkzaam geweest, en of nog werkzaam bij verschillende
Christelijke zorgorganisaties, en ook de Arbo dienst als.

 • Psychosociaal begeleider c.q. maatschappelijk werker,
 • Sociaal vaardigheidstrainer
 • Individueel begeleiden van cliénten
 • Partnerrelatiebegeleiding
 • Praktijkbegeleider voor HBO stagiaires
 • Begeleidend coach aan het team hulpverleners (geweest)
 • Als coach sta ik het management team bij in hun functioneren (geweest)
 • Freelance Bedrijfsmaatschappelijk werker en freelance Mediator bij de Arbo dienst.

”Agressietrainer” Certificatie nr NEN-EN-ISO-IEC 17024
voor zowel:

 • individuele agressie hulpvragen
 • agressie trainingen.